(024) 234 78585

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(024) 234 78585

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Combo

Voucher

Tour

Hot Deal

Chúc Mừng Năm Mới 2020

Chợ Tour Việt xin thông báo về thời gian nghỉ tết Canh Tý 2020 từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2020

Mọi giao dịch trên Chợ Tour Việt vẫn được ghi nhận trên hệ thống và sẽ được sử lý vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới 30 tháng 1 tức mùng 7 tết.

Trân trọng !