Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Bảng giá dịch vụ

Báo giá dịch vụ đăng tour trên trang Cho Tour Viet
Lý do nên sử dụng

DỊCH VỤ CỦA CHO TOUR VIET:

 • Chạy quảng cáo Facebook cho từng gói dịch vụ đối tác
 • Đăng lên Fanpage tăng tương tác
 • Quảng Cáo Google cho từng gói dịch vụ của đối tác 
 • Quảng bá thương hiêu công ty tới nhiều khách hàng hơn 

Gói cơ bản

Gói dịch vụ đăng 5 sản phẩm du lịch nước ngoài
2,750,000
 • Gói đăng 1 năm
 • Hiển thị thông tin doanh nghiệp
 • Hỗ trợ đăng và chỉnh sửa

Gói Phổ Biến

Gói dịch vụ đăng 10 sản phẩm du lịch nước ngoài
3,500,000
 • Gói đăng 1 năm
 • Hiển thị thông tin doanh nghiệp
 • Hỗ trợ đăng và chỉnh sửa

Gói Doanh Nghiệp Lớn

Gói dịch vụ đăng 20 sản phẩm du lịch nước ngoài
4,500,000
 • Gói đăng 1 năm
 • Hiển thị thông tin doanh nghiệp
 • Hỗ trợ đăng và chỉnh sửa